Tietosuojaseloste

Selosteen nimi 
Passol Oy 12.3.2021
Wisle 12.3.2021

 

Rekisterinpitäjä

Passol Oy
Rautatienpuistokatu 7 Pori
2989942-7
0456943185
tietosuoja@passol.fi


Rekisteriasioita hoitava henkilö

Passol Oy
Tommi Dahlroos
tommi.dahlroos@passol.fi


Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.
Verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin.
Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta.
Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin
Henkilötietoja käytetään vain Passol Oy:n omaan suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta eteenpäin markkinointitarkoituksissa. 

 

Rekisterin tietosisältö

Etunimi
Sukunimi
Y-tunnus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Markkinointiluvat ja -kiellot
Käyttäjätunnus
Salasana
Ammatti
Koulutus
Asuinmaa
Kansalaisuus
Kieli
Liikkumista haittaavat tekijät
Preferenssit kyytitarpeisiin liittyen

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään:
Henkilöltä itseltään
Suomen Asiakastieto Oy:ltä
Bisnodelta
Väestörekisterikeskuksesta
Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. kaupparekisteri, yritystietorekisteri, verohallinnon rekisterit)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Evästeiden (cookies) käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä.
Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi.
Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla.
Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä.
Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön puitteissa evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.
Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

 

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin
Sähköiset tiedot on suojattu salasanoin
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.


Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 
tietosuoja@passol.fi

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.